HÃY LÀ NHỮNG VỊ THÁNH

HÃY LÀ NHỮNG VỊ THÁNH

 

 

Chúa Giêsu đã nói với Chị Marthe Robin ngay khi thành lập Công Trình Foyer de Charité: “ Ta muốn tất cả mọi thành viên của Công Trình phải là những vị thánh” (BVSL).

Cha Georges Finet người đồng Sáng Lập công trình Foyer đã định nghĩa; các thành viên trong Công Trình Foyer De Charité là những người nam, người nữ đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy…. một sự xác tín nền tảng trong ý muốn nên thánh của Chúa Giêsu cho tất cả mọi thành viên trong công trình. Bởi qua Bí Tích Thanh Tẩy – Phép Rửa Mới trong Thánh Thần thì mọi người lãnh nhận Phép Rửa đều được mời gọi nên thánh để làm chứng nhân cho Thiên Chúa là Đấng Thánh.

…Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi phải nên thánh và sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh (Lv11,44).

…các ngươi hãy là thánh vì Ta là Đấng Thánh (1Pr 1,16).

Theo nghĩa này thì người tín hữu không phải trở nên thánh mà vốn đã là thánh. Chúa Thánh Thần tác động trên mỗi người chúng ta. Khi kêu cầu Chúa Thánh Thần đến lần nữa trong tâm hồn người đã được Rửa tội, chúng ta phải nói đến sự kiện đó theo lối nhìn của điều “đã được lãnh nhận rồi”. hay nói khác đi, phải đi từ sự kiện nền tảng là khi chịu Phép Thánh Tẩy, người Kitô hữu đã lãnh nhận Thánh Thần cách trọn vẹn. Ngài không cần phải đến nữa. Ngài đã hiện diện một cách nền tảng ngay từ khi ta bắt đầu sống đời Kitô hữu, nghĩa là khi chúng ta chịu Phép Rửa; cho dẫu ta chỉ ý thức về sự hiện diện ấy sau này, khi ta trưởng thành có khả năng xác định được những đòi hỏi của Phép Rửa tội mà ta đã lãnh nhận như Giáo Hội mong đợi. Thánh Thần ở trong ta; lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện; người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa tội trở thành nơi cư ngụ của Ba Ngôi Chí Thánh.

Do đó, sự thánh thiện (nên thánh) không phải là điều cao xa, không vươn tới được. Sự thánh thiện Kitô hữu đã được ban cho chúng ta ngay từ đầu. Hay nói đúng hơn, chúng ta không phải trở nên thánh, mà vốn là thánh, chúng ta phải trở nên cái chúng ta hiện đang là. Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần của Thiên Chúa như là bảo chứng của tình yêu. Chúng ta phải trung thành khai mở những kho tàng tiềm ẩn, những năng lực mà Chúa Thánh Thần đặt để nơi chúng ta.

Trong suốt cuộc đời Kitô hữu, mỗi bí tích đều có tác động của Chúa Thánh Thần và ngày càng thấm nhuần con người và hoạt động của chúng ta hơn. Nguồn mạch Phép Rửa tội là nguồn mạch đầu tiên, từ đó phát sinh mọi nguồn mạch để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. Đó là quá trình tiệm tiến nhằm Kitô hóa người tín hữu. Như thế, khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức không phải lúc đó chúng ta nhận thêm Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần rồi. Phép thêm sức không bổ sung cho phép rửa, mà xác nhận phép rửa.

Khi chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của Bí Tích Rửa tội là chúng ta đang sống thánh. Đây cũng chính là Linh Đạo của các thành viên trong Công Trình Foyer De Charité được mời gọi sống triệt để mỗi ngày, để tận hiến cho Chúa Giêsu qua tay Đức Maria.

Maria Nhỏ