Ga 21, 1-14 Trong Giáo Hội, các cộng đoàn Bác Ái là một cộng đoàn các tín hữu, ở đó những người đã chịu phép rửa tội cùng nhau sống sự viên mãn của ơn gọi giáo dân và linh mục ngõ hầu phục vụ cho công cuộc Phúc Âm hóa.( Hc, tinh thần và đời sống. tr 23). “ Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay

Xem thêm

BÍ TÍCH RỬA TỘI- TIẾNG GỌI NGÔN SỨ

 BÍ TÍCH RỬA TỘI– TIẾNG GỌI NGÔN SỨ            Những thành viên của Foyer De Charité được mời gọi sống trọn vẹn Bí Tích Rửa Tội trong Linh Đạo của đời sống thánh hiến, được thể hiện qua việc Tận Hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria hằng ngày.          Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, mọi người đều được mời gọi tham dự vào sứ điệp cao cả của Đức Kitô: Vua,

Xem thêm

HÃY LÀ NHỮNG VỊ THÁNH

HÃY LÀ NHỮNG VỊ THÁNH     Chúa Giêsu đã nói với Chị Marthe Robin ngay khi thành lập Công Trình Foyer de Charité: “ Ta muốn tất cả mọi thành viên của Công Trình phải là những vị thánh” (BVSL). Cha Georges Finet người đồng Sáng Lập công trình Foyer đã định nghĩa; các thành viên trong Công Trình Foyer De Charité là những người nam, người nữ đã lãnh nhận Bí Tích Thánh

Xem thêm