Mùa Vọng

Mùa Vọng (tiếng Latinh Advantus) là chu kì Phụng Vụ riêng của các Giáo Hội Tây Phương đã được Giáo Hội Rôma đón nhận hình thức phụng vụ này từ giữa thế kỷ thứ IV. Đây là khoảng thời gian chuẩn bị để kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Quy Chế Tổng Quát Sách lễ Roma cũng ghi rằng : « Mùa Vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng

Xem thêm