Ga 21, 1-14 Trong Giáo Hội, các cộng đoàn Bác Ái là một cộng đoàn các tín hữu, ở đó những người đã chịu phép rửa tội cùng nhau sống sự viên mãn của ơn gọi giáo dân và linh mục ngõ hầu phục vụ cho công cuộc Phúc Âm hóa.( Hc, tinh thần và đời sống. tr 23). “ Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay

Xem thêm

Lời Từ Trái Tim

Tĩnh tâm cuối tuần 24h với Chúa từ chiều thứ 7 ngày 12 đến chiều Chúa Nhật ngày 13 kết thúc rất tốt đẹp. Xin cám ơn tất cả mọi người đã không quảng ngại thời gian để đến với Foyer, để cùng nhau tạo nên khoảng thời gian riêng dành cho Chúa. Dưới đây, là lời chứng của một bạn trẻ sau khi kết thúc hai ngày tĩnh tâm tại Foyer. “Foyer de Charité

Xem thêm