LƯỢC SỬ FOYER DE CHARITÉ PHÚ DÒNG

“Nhiều lần nhiều Cách Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Các ngôn sứ” “Ta sẽ tuôn đổ trên Công Trình hàng đợt sóng ân sủng”           Tình thương Chúa con ca tụng muôn đời. Đó là tâm tình nhỏ bé của Cộng đoàn Phú Dòng suy niệm hằng ngày, để tạ ơn hồng ân Thiên Chúa vì đã thực hiện bao kỳ công lớn lao đối với Cộng đoàn Foyer de Charité Phú

Xem thêm