CHẾT VÀ SỐNG CỦA LA-DA-RÔ, CỦA ĐỨC GIÊ-SU VÀ CỦA NGƯỜI TIN

Dẫn nhập Tựa đề “chết – sống” mà không phải là “sống – chết”, tại sao lại vậy? Đoạn Tin Mừng Gio-an 11,1-54 khởi đầu bằng cái chết của La-da-rô (11,14) và kết thúc bằng việc Thượng Hội Đồng quyết định giết Đức Giê-su (11,47-53). Bầu khí tang tóc, khóc thương bao trùm đoạn văn. Trong khi sự kiện Đức Giê-su làm cho La-da-rô sống lại chỉ được trình bày qua mấy chữ ngắn ngủi

Xem thêm

Hoạt động Cộng Đoàn Bác Ái Phú Dòng

Một nơi chốn bình an… Tôi vừa giúp các nữ tu dòng Đaminh Tam Hiệp tuần tĩnh tâm tại Tu hội Bác Ái Phú Dòng (Phú Cường, Định Quán – Đồng Nai). Một tuần lễ sống ở đây đã cho tôi rất nhiều cảm nghiệm và niềm vui trong bầu khí tĩnh lặng, nghiêm trang và thánh thiện của đời sống thánh hiến.  Từ Dầu Giây, theo quốc lộ 20 đi 16 km đến Trung

Xem thêm