Quý Soeurs Dòng Chúa Quan Phòng tĩnh tâm đợt 1 năm 2023 với chủ đề “Canh Tân Đời Sống Hiệp Hành” từ ngày 10/4 – 19/04/2023 do linh mục Micae Trương Thanh Tùng, Dòng Tên, hướng dẫn

Sau một năm phục vụ tại các cộng đoàn, quý Soeurs Dòng Chúa Quan Phòng  có khoảng thời gian yên tĩnh bên Chúa để cầu nguyện, để nhìn lại và lên kế hoạch canh tân cho bản thân để sống nhiệt huyết hơn với tình yêu Chúa được múc đầy từ Thánh Thể Chúa Ki-tô.

Tu Hội Bác Ái Phú Dòng vui mừng chào đón quý Soeurs về tham dự tuần tĩnh

tâm đợt 1 năm 2023 với chủ đề “Canh Tân Đời Sống Hiệp Hành” từ ngày 10/4 – 19/04/2023 do linh mục Micae Trương Thanh Tùng, Dòng Tên, hướng dẫn.

Cha giảng phòng khéo léo trình bày và hướng dẫn quý Soeurs vừa tìm hiểu thêm về tài liệu hướng dẫn sống Hiệp Hành của Giáo hội, vừa cầu nguyện với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm thấy điều Chúa muốn canh tân nơi chính mỗi người để sống đúng tinh thần hiệp hành của Giáo hội mời gọi mọi thành phần tham gia vào sứ vụ ngay tại chính cộng đoàn .

          Sau một năm phục vụ tại các cộng đoàn, thì đây cũng là cơ hội để quý Soeurs  có khoảng thời gian yên tĩnh bên Chúa để cầu nguyện, để nhìn lại và lên kế hoạch canh tân cho bản thân để sống nhiệt huyết hơn với tình yêu Chúa được múc đầy từ Thánh Thể Chúa Ki-tô. Đây cũng là dịp để các Soeurs gặp gỡ và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để có cuộc sống tích cực hơn trong tương lai.