ƠN GỌI FOYER DE CHARITÉ

LƯỢC SỬ: Foyer de Charité Phú Dòng được thành lập tại Phú Dòng- Phú Cường- Xuân Lộc- Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 1990.

Linh Phụ tiên khởi Antoine Trần Văn Bài. Linh Phụ JB Đinh Tiến Hướng

Bổn Mạng: 19/3 Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Mẹ.

Đặc Sủng: cầu nguyện và lao động, các thành viên sống hiệp nhất hai chức tư tế, sống huynh đệ chung quanh Linh Phụ.

Linh Đạo: Sống tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria theo tinh thần của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort.

Hoạt Động: may áo lễ, tiếp đón tĩnh tâm cho mọi thành phần dân Chúa và các tôn giáo bạn. Làm bánh lễ, làm chuỗi hạt.

Nhân Sự: số thành viên trên toàn thế giới 1200 cho đến năm 2020 (tại Pháp hiện có 3 thành viên Việt Nam)

Tại Việt Nam có 3 cộng đoàn số thành viên 90.

Điều kiện tuyển chọn: tuổi từ 18 đến 30. Trình độ văn hóa: Tú tài trở nên

Địa chỉ nhà Mẹ: 85, rue Geoffroy de Moirans-FR 26330 CHÂTEAUNEUF -DE- GALAURE

Địa chỉ Foyer de Charité Phu Dong: 1710 Phú Dòng- Phú Cường – Định Quán- Đồng Nai.

Tel: 0945.210.106 _ 0945.199.416

Linh Phụ đương nhiệm

Antoine Trần Văn Bài