Thứ Bảy Tuần XXIII thường niên

“Thiên Chúa Không Phải Là Thiên Chúa Của Kẻ Chết, Nhưng Của Kẻ Sống”.   Cuộc đời con người có vẻ như chấm dứt bằng cái chết. Cho nên, không lạ gì khi một một triết gia người Ðức bảo rằng: con người sinh ra là để chết. Vẫn biết cái chết là số phận của con người, nhưng nói chung ai cũng muốn sống, ai cũng muốn đi tìm cho mình một phương thuốc

Xem thêm